Một số nhà mạng có giải pháp unlock tương đối ổn định, như AT&T chẳng hạn. Tuy nhiên một số khác thì giải pháp unlock lại mang tính thời vụ khá cao. Tức là Server có thể đóng mở liên tục. Tất nhiên là nó sẽ gây ra không ít khó khăn cho người dùng.

Đó là những vấn đề liên quan đến chính sách nội bộ của từng nhà mạng.

Còn về việc có thể đưa ra một lý giải chính xác nhất cho vấn đề này thì thật sự, mình không biết ^^

Nhưng dù sao thì có lẻ vấn đề này cũng không quan trọng lắm đúng không ?

Mức giá mới là thứ các bạn nên quan tâm. Và ngay dưới đây, nó sẽ đến với bạn.