Hiển thị một kết quả duy nhất

1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
3.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
6.000.000 

097400.7300