Pin iPhone được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin iPhone bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Dễ dàng nhìn thấy nhất là khi sạc pin rất nhanh đầy, nhưng thời gian sử dụng lại rất ngắn, thậm chí tự động tuột xuống dù không có sử dụng. Có những trường hợp pin báo đầy nhưng vẫn bị tắt nguồn đó là tình trạng pin báo ảo. Những dấu hiệu trên cho thấy đã đến lúc cần thay pin iPhone.

  ???????????????????????? ???????? 20????.????????????
  ???????????????????????? ???? 25????.????????????
  ???????????????????????? ???????????????????? 25????.????????????
  ???????????????????????? ???????? 30????.????????????
  ???????????????????????? ???????? ???????????????? 3????????.????????????
  ???????????????????????? ???? 35????.????????????
  ???????????????????????? ???????????????????? 4????????.????????????
  ???????????????????? ???? 4????????.????????????
  ???????????????????????? ???????????????????? 5????????.????????????
  ???????????????????????? ???? 7????????.????????????
  ???????????????????????? ????s 9????????.????????????
  ???????????????????????? ???????? ???????????? ????.0????????.????????????
  iphone 11 1.000.000
  iphone 11 pro 1.300.000
  iphone 11 pro max 1.500.000