BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE TẠI MUAIPHONE24H.VN ( cập nhật tháng 02/2020 )

Iphone 11 Pro Max  8.000.000
Iphone 11 Pro 7.000.000
Iphone 11 4.000.000
Iphone Xs Max 5.800.000
Iphone Xs 3.800.000
Iphone X 3.800.000
Iphone Xr 2.500.000
Iphone 8 plus 1.300.000
Iphone 8 900.000
Iphone 7 plus 1.200.000
Iphone 7 750.000
Iphone 6s plus 950.000
Iphone 6s 600.000

 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH APPLE WATCH TẠI MUAIPHONE24H.VN ( cập nhật tháng 12/2019 )

Apple watch series 5 5.700.000
Apple watch series 4  3.950.000
Apple watch series 3.300.000
Apple watch series 2 2.900.000
Apple watch series 1  1.300.000

 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPAD TẠI MUAIPHONE24H.VN ( cập nhật tháng 12/2019 )

Ipad pro 12.9 gen 3  (2018)  7.900.000
Ipad pro 11 gen 3 (2018)  6.900.000
Ipad pro 10.5 gen 3 (2018) 4.000.000
Ipad pro 12.9 gen 2 (2017) 5.400.000
Ipad pro 9.7 gen 2 (2017) 3.700.000
Ipad pro 9.7 (2016) 3.500.000
Ipad pro 12.9 gen 1 (2015)  4.000.000
Ipad mini 5  4.700.000
Ipad mini 4  2.400.000
Ipad mini 3 1.400.000
Ipad mini 2  1.200.000
Ipad mini 1  1.000.000
Ipad gen 6 (2018)  1.500.000
Ipad gen 5 (2017)  1.200.000
Ipad air 3 (2018)  1.700.000
Ipad air 3 10.5 (2019) 4.700.000
Ipad air 2 2.700.000
Ipad air 1  1.300.000
Ipad 4, 3, 2  1.000.000