BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE

(ZIN CHÍNH HÃNG THÁO MÁY)

TẠI MUAIPHONE24H.VN (Cập nhật tháng 01/2023 ) 

Iphone 14 Pro Max  10.000.000
Iphone 14 Pro 8.000.000
Iphone 14 Plus 8.000.000
Iphone 14 6.500.000
Iphone 13 Pro Max 8.000.000
Iphone 13 Pro 5.500.000
Iphone 13  4.500.000
Iphone 13 Mini 3.500.000
Iphone 12 Pro Max 4.000.000
Iphone 12 Pro 3.500.000
Iphone 12 3.000.000
Iphone 12 Mini 2.800.000
Iphone 11 Pro Max  3.500.000
Iphone 11 Pro 3.000.000
Iphone 11 1.700.000
Iphone Xs Max 2.800.000
Iphone Xs 1.800.000
Iphone X 1.800.000
Iphone Xr 1.500.000
Iphone 8 plus 1.300.000
Iphone 8 700.000
Iphone 7 plus 900.000
Iphone 7 650.000

 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH APPLE WATCH

(ZIN CHÍNH HÃNG THÁO MÁY)

TẠI MUAIPHONE24H.VN ( Cập nhật tháng 01/2023 )

Apple watch Ultra 4.200.000
Apple watch series 8 3.800.000
Apple watch series 7 3.700.000
Apple watch series 6 3.600.000
Apple watch series 5 3.000.000
Apple watch series 4  2.000.000

 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPAD

(ZIN CHÍNH HÃNG THÁO MÁY)

TẠI MUAIPHONE24H.VN ( Cập nhật tháng 01/2023 )

Ipad pro 12.9 gen 4 (2021) 8.000.000
Ipad pro 12.9 gen 3  (2019)  7.000.000
Ipad pro 12.9 gen 2  (2018) 5.000.000
Ipad pro 12.9 gen 1  (2015-2016-2017) 1.500.000
Ipad pro 11 gen 4 (2022) 6.000.000
Ipad pro 11 gen 3 (2020)  5.500.000
Ipad pro 11 gen 2 (2019) 5.000.000
Ipad pro 10.5 gen 3 (2018) 4.000.000
Ipad pro 12.9 gen 2 (2017) 3.400.000
Ipad pro 9.7 gen 2 (2017) 2.700.000
Ipad pro 9.7 (2016) 1.500.000
Ipad mini 6 5.500.000
Ipad mini 5  3.700.000
Ipad mini 4  2.400.000
Ipad mini 3 1.400.000
Ipad mini 2  1.200.000
Ipad mini 1  1.000.000
Ipad gen 9 3.400.000
Ipad gen 8 3.000.000
Ipad gen 7 (10.2 Inch) 2.900.000
Ipad gen 6 (2018)  1.900.000
Ipad gen 5 (2017)  1.200.000
Ipad air 4 4.000.000
Ipad air 3 (2018)  1.700.000
Ipad air 3 10.5 (2019) 3.500.000
Ipad air 2 1.700.000
Ipad air 1  1.300.000
Ipad 4, 3, 2  1.000.000